Vælg billedområde for videoer.

Automatisk DX-beskæring

Hvis Til er valgt, optages videoer taget med et DX-objektiv automatisk ved hjælp af billedområdet DX (DX-baseret videoformat).