Vælg, om batteriet i kameraet eller batterierne i batterigrebet anvendes først, når der er monteret et ekstra MB-D18 multifunktionsbatterigreb. Bemærk, at hvis MB-D18 er drevet af en ekstra lysnetadapter og stik til lysnetadapter, anvendes lysnetadapteren uanset den valgte indstilling.

Ikonet w vises på kameraets kontrolpanel, når batterierne i MB-D18 er i brug.