Vælg funktionen for knappen Fn på ekstra trådløse fjernbetjeninger med knappen Fn. Se brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 f1: Brugerd. knaptilknytning) for yderligere information.

q Dybdeskarphed
r FV-lås
B AE/AF-lås
C Kun AE-lås
D AE-lås (nulstil ved udløsning)
F Kun AF-lås
A AF-ON
h IDeaktiver/aktiver
4 + NEF (RAW)
a Live View *
  Ingen

Udfører samme funktion som knappen a på kameraet.