Opcije menija fotografisanja fotografije se čuvaju u jednoj od četiri banke. Uz izuzetke Proš. banke menija fotografisanja, Višestruka ekspozicija, Intervalsko fotografisanje i Fotog. sa pomeranjem fokusa, promene na podešavanjima u jednoj banci nemaju uticaja na druge. Da biste sačuvali određenu kombinaciju podešavanja koja se često upotrebljavaju, izaberite jednu od četiri banke i podesite fotoaparat na ova podešavanja. Nova podešavanja će se sačuvati u banci čak i kada se fotoaparat isključi, a biće povraćena sledeći put kada se banka izabere. Različite kombinacije podešavanja mogu da se sačuvaju u drugim bankama, dopuštajući korisniku da se odmah prebaci sa jedne kombinacije na drugu birajući odgovarajuću banku iz menija banke.

Podrazumevana imena za četiri banke menija fotografija su A, B, C i D. Opisni naslov koji je do 20 karaktera dugačak može da se doda kao što je opisano u „Unosu teksta“ (0 Unos teksta) markirajući banku menija i pritiskajući 2.

Povratak na podrazumevana podešavanja

Da biste se vratili na podrazumevana podešavanja, markirajte banku u meniju Banka menija fotografisanja i pritisnite O (Q). Potvrdni dijalog će biti prikazan; markirajte Da i pritisnite J da biste se vratili na podrazumevana podešavanja za izabranu banku. Podrazumevana podešavanja su navedena u „Podrazumevanim podešavanjima menija fotografisanja fotografije“ (0 Podrazumevana podešavanja menija fotografisanja).

O (Q) dugme

Banka menija fotografisanja

Kontrolni displej i prikazi informacija pokazuju trenutnu banku menija fotografisanja.

Takođe pogledajte

Režimi ekspozicije i blica, brzina zatvarača i blende mogu da se uključe u banke menija fotografisanja koristeći opciju Proš. banke menija fotografisanja u meniju fotografisanja fotografije (0 Proš. banke menija fotografisanja). Za informacije o korišćenju kontrola na telu fotoaparata da biste izabrali banku menija fotografisanja fotografije, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola, 0 f1: Korisničko dodeljivanje kontrola).