Smanjite treperenje i trake svetla kada fotografišete pod fluorescentnim ili osvetljenjem na bazi živine pare u toku živog prikaza slike ili snimanja filma. Birajte Automatsko da biste dopustili fotoaparatu da automatski bira pravu frekvenciju, ili manuelno usaglasite frekvenciju sa onom koju ima lokalni AC izvor napajanja.

Smanjenje treperenja u meniju snimanja filma

Ako Automatsko ne donese željene rezultate, a vi niste sigurni u vezi sa frekvencijom lokalnog izvora napajanja, testirajte opcije i 50 i 60 Hz i birajte onu koja proizvodi najbolje rezultate. Smanjenje treperenja možda neće proizvesti željene rezultate ako je subjekat jako svetao, u tom slučaju probajte da izaberete manje blende (viši f-broj). Da biste sprečili treperenje, izaberite režim M i birajte brzinu zatvarača adaptiranih na frekvenciju lokalnog dovoda napajanja: 1/125 s, 1/60 s ili 1/30 s za 60 Hz; 1/100 s, 1/50 s ili 1/25 s za 50 Hz.