Uključite ili isključite ugrađene ili eksterne mikrofone (0 Ostali dodaci) ili prilagodite osetljivost mikrofona. Izaberite Automatska osetljivost da biste prilagodili osetljivost automatski, Isključen mikrofon da biste isključili snimanje zvuka; da biste izabrali osetljivost mikrofona manuelno, izaberite Manuelna osetljivost i birajte osetljivost.

Ikona 2

2 se prikazuje u punom kadru i reprodukciji filma ako je film snimljen bez zvuka.