Izaberite Uključeno da biste omogućili visokopropusni filter za ugrađeni mikrofon (na opcione stereo mikrofone nema uticaja), smanjujući šum koji proizvodi vetar duvajući preko mikrofona (imajte na umu da to može da utiče i na druge zvuke). Smanjenje šuma vetra za opcione stereo mikrofone koji podržavaju ovu funkciju mogu da se omoguće ili onemoguće koristeći kontrole mikrofona.