ภาพถ่ายจะถูกบันทึกโดยใช้ชื่อไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย “DSC_” หรือในกรณีของภาพถ่ายที่ใช้พื้นที่สี Adobe RGB (0 พื้นที่สี) จะเป็น “_DSC” ตามด้วยตัวเลขสี่หลักและนามสกุลเป็นตัวอักษรสามตัว (เช่น “DSC_0001.JPG”) ตัวเลือก การตั้งชื่อไฟล์ จะใช้เพื่อเลือกตัวอักษรสามตัวที่จะใช้แทนส่วน “DSC” ของชื่อไฟล์ตามที่อธิบายไว้ใน “ป้อนข้อความ” (0 ป้อนข้อความ)

ป้อนข้อความ

กรอบข้อความจะปรากฏบนหน้าจอเมื่อต้องป้อนข้อความ แตะตัวอักษรบนแป้นพิมพ์หน้าจอสัมผัส ท่านสามารถใช้ปุ่มเลือกคำสั่งไฮไลท์ตัวอักษรที่ต้องการในส่วนแป้นพิมพ์ และกดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลางเพื่อแทรกตัวอักษรที่ไฮไลท์ไว้ในตำแหน่งของเคอร์เซอร์ในขณะนั้นได้ (โปรดทราบว่าหากป้อนตัวอักษรเมื่อช่องเต็ม ตัวอักษรตัวสุดท้ายในช่องจะถูกลบออก) หากต้องการลบตัวอักษรภายใต้เคอร์เซอร์ ให้กดปุ่ม O (Q) ในการย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ ให้แตะจอแสดงผลหรือกดค้างปุ่ม W (M) แล้วกด 4 หรือ 2 หากต้องการสิ้นสุดการป้อนข้อความแล้วกลับไปยังเมนูก่อนหน้า ให้กด J หากต้องการออกโดยที่ยังป้อนข้อความไม่เสร็จ ให้กด G

พื้นที่แสดงข้อความ

พื้นที่แป้นพิมพ์

นามสกุล

กล้องจะใช้นามสกุลต่อไปนี้: “.NEF” สำหรับภาพ NEF (RAW), “.TIF” สำหรับภาพ TIFF (RGB), “.JPG” สำหรับภาพ JPEG, “.MOV” สำหรับภาพยนตร์ MOV, “.MP4” สำหรับภาพยนตร์ MP4 และ “.NDF” สำหรับข้อมูลอ้างอิงการถ่ายภาพป้องกันฝุ่น ในภาพถ่ายแต่ละคู่ที่บันทึกด้วยการตั้งค่าคุณภาพของภาพเป็น NEF (RAW)+JPEG ภาพ NEF และภาพ JPEG จะมีชื่อไฟล์เดียวกันแต่ต่างนามสกุลกัน

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ