ปรับการตั้งค่าการควบคุมด้วยระบบสัมผัสหน้าจอ

เปิดใช้/ไม่ใช้การควบคุมด้วยระบบสัมผัส

เลือก ไม่ใช้ เพื่อป้องกันการใช้การควบคุมหน้าจอสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ หรือ เฉพาะขณะแสดงภาพ เพื่อเปิดใช้การควบคุมหน้าจอสัมผัสเฉพาะในโหมดแสดงภาพเท่านั้น

แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเต็มจอ

เลือกใช้ท่าทางเพื่อแสดงภาพถัดไปในการแสดงภาพเต็มจอ: ปัดจากขวาไปซ้ายหรือปัดจากซ้ายไปขวา

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF ละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ ส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ (อัตโนมัติ) Wi-Fi บลูทูธ เครือข่าย ส่ง Eye-Fi สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ประเภทแบตเตอรี่ MB-D18 ลำดับแบตเตอรี่ ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์