ถ้าเลือก รีสตาร์ทตัวตั้งเวลาสแตนด์บาย การใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเมื่อตั้งเวลาสแตนด์บายหมดเวลา จะเป็นการเปิดใช้ระบบวัดแสงและเริ่มการตั้งเวลาสแตนด์บาย ถ้าเลือก ไม่ใช้งาน ตัวตั้งเวลาจะไม่เริ่มทำงานเมื่อกดปุ่มเลือกคำสั่ง

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์