Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Nové vlastné nastavenie: a14 “Max. Clona Lv počas MF”

A [ Max. clona Lv počas MF ] bola pridaná položka do ponuky Custom Settings na pozíciu a14. Pri nastavení na [ On ] sa zobrazenie snímania v hľadáčiku alebo na monitore vždy zobrazí s maximálnou clonou, keď je režim zaostrovania nastavený na MF . Keď úplne stlačíte tlačidlo spúšte, pred snímaním sa clona nastaví na nakonfigurovanú hodnotu clony.

Upozornenia: Keď „ Max. Clona Lv počas MF “ je nastavená na „ Zap

 • Bez ohľadu na nastavenie clony bude objektív v režime MF vždy nastavený na maximálnu clonu. Fotoaparát nenasmerujte na slnko alebo iné silné zdroje svetla. Nedodržanie tohto upozornenia môže viesť k poškodeniu vnútorných obvodov fotoaparátu.
 • Načasovanie spustenia uzávierky sa môže mierne oneskoriť.
 • Rýchlosť posunu snímok môže klesnúť.
 • Blikanie sa môže objaviť na obrazovke snímania za nasledujúcich podmienok:

  • tesne pred alebo po uvoľnení uzávierky,
  • ak stlačíte ovládací prvok, ktorému bola v užívateľskom nastavení f2 priradená rola [ Preview ] [ Custom controls (shooting) ], alebo
  • ak ste prepli medzi automatickým a manuálnym zaostrovaním.
 • Maximálna clona sa nepoužije, keď sa zaostrovací krúžok objektívu prepne z automatického na manuálne zaostrovanie.