Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Uložiť/Načítať nastavenia ponuky

Tlačidlo G U B ponuka nastavenia

Uložte aktuálne nastavenia ponuky fotoaparátu na pamäťovú kartu. Môžete tiež načítať uložené nastavenia, čo umožňuje zdieľanie nastavení ponuky medzi fotoaparátmi rovnakého modelu.

 • Ak sú vložené dve pamäťové karty, nastavenia sa uložia na kartu v slote 1.

Uložia sa nasledujúce nastavenia:

 • MENU FOTOGRAFOVANIA

  • [ Banka ponuky snímania ]
  • [ Rozšírené ponuky menu ]
  • [ Názov súboru ]
  • [ Úloha hraná kartou v slote 2 ]
  • [ Oblasť obrázka ]
  • [ kvalita obrazu ]
  • [ Nastavenia veľkosti obrázka ]
  • [ RAW záznam ]
  • [ Nastavenia citlivosti ISO ]
  • [ Vyváženie bielej ]
  • [ Set Picture Control ] (Vlastné nastavenia obrazu sú uložené ako [ Auto ])
  • [ farebný priestor ]
  • [ Aktívne D-Lighting ]
  • [ NR pri dlhej expozícii ]
  • [ Šum pri vysokej ISO ]
  • [ Ovládanie vinetácie ]
  • [ Difrakčná kompenzácia ]
  • [ Automatické ovládanie skreslenia ]
  • [ Redukcia blikania fotografie ]
  • [ Potlačenie vysokofrekvenčného blikania ]
  • [ meranie ]
  • [ Ovládanie blesku ]
  • [ režim zaostrenia ]
  • [ Režim oblasti AF ]
  • [ Možnosti detekcie objektu AF ]
  • [ Redukcia vibrácií ] (dostupné možnosti sa líšia v závislosti od objektívu)
  • [ Auto bracketing ]
 • MENU NAHRÁVANIA VIDEOZÁZNAMU

  • [ Banka ponuky snímania ]
  • [ Rozšírené ponuky menu ]
  • [ Názov súboru ]
  • [ cieľ ]
  • [ Typ video súboru ]
  • [ Veľkosť snímok/počet snímok za sekundu ]
  • [ Kvalita videa ( N-RAW ) ]
  • [ Oblasť obrázka ]
  • [ Rozšírené prevzorkovanie ]
  • [ Nastavenia citlivosti ISO ]
  • [ Vyváženie bielej ]
  • [ Set Picture Control ] (Vlastné nastavenia obrazu sú uložené ako [ Auto ])
  • [ HLG kvalita ]
  • [ Aktívne D-Lighting ]
  • [ Šum pri vysokej ISO ]
  • [ Ovládanie vinetácie ]
  • [ Difrakčná kompenzácia ]
  • [ Automatické ovládanie skreslenia ]
  • [ Redukcia blikania videa ]
  • [ Potlačenie vysokofrekvenčného blikania ]
  • [ meranie ]
  • [ režim zaostrenia ]
  • [ Režim oblasti AF ]
  • [ Možnosti detekcie objektu AF ]
  • [ Redukcia vibrácií ] (dostupné možnosti sa líšia v závislosti od objektívu)
  • [ Elektronická VR ]
  • [ Citlivosť mikrofónu ]
  • [ Atenuátor ]
  • [ Frekvenčná odozva ]
  • [ Redukcia hluku vetra ]
  • [ Zásuvné napájanie mikrofónového konektora ]
  • [ Hlasitosť slúchadiel ]
  • [ Timecode ] (okrem [ Timecode origin ])
  • [ Externá rec. cntrl ( HDMI ) ]
  • [ Zoom vo vysokom rozlíšení ]
 • MENU VLASTNÝCH NASTAVENÍ: Všetky položky
 • MENU PREHRÁVANIE

  • [ Možnosti zobrazenia prehrávania ]
  • [ Vymazať obrázky z oboch slotov ]
  • [ Dvojformátový záznamový slot PB ]
  • [ Filtrované kritériá prehrávania ]
  • [ Prehrávanie série ]
  • [ Obrázková recenzia ]
  • [ Po odstránení ]
  • [ Po sérii ukážte ]
  • [ Automaticky otáčať obrázky ]
 • MENU NASTAVENIA

  • [ jazyk ]
  • [ Časové pásmo a dátum ] (okrem [ Dátum a čas ])
  • [ Veľkosť displeja hľadáčika (foto Lv) ]
  • [ Obmedziť výber režimu monitora ]
  • [ Automatické otočenie informačného displeja ]
  • [ Údaje o objektívoch bez CPU ]
  • [ Uložiť polohu zaostrenia ]
  • [ Automatické vypnutie teploty ]
  • [ Správanie štítu senzora pri vypnutí ]
  • [ Vyčistite obrazový snímač ]
  • [ komentár k obrázku ]
  • [ Informácie o autorských právach ]
  • [ IPTC ]
  • [ Možnosti hlasovej poznámky ]
  • [ Zvuky fotoaparátu ]
  • [ Tichý režim ]
  • [ Dotykové ovládanie ]
  • [ HDMI ]
  • [ Priorita pripojenia USB ]
  • [ Údaje o polohe (zabudované) ] (okrem [ Poloha ], [ Zaznamenať údaje o polohe ] a [ Vytvoriť denník ])
  • [ Možnosti bezdrôtového diaľkového ovládania (WR) ]
  • [ Priradiť tlačidlo Fn diaľkového ovládača (WR) ]
  • [ USB napájanie ]
  • [ Úspora energie (režim fotografie) ]
  • [ Zámok na uvoľnenie prázdneho otvoru ]
 • MOJE MENU

  • Aktuálny obsah „Moje menu“
  • [ Vybrať kartu ]
 • POSLEDNÉ NASTAVENIA

  • Aktuálny obsah ponuky posledných nastavení (až 20 položiek)
  • [ Vybrať kartu ]

Uložiť nastavenia ponuky

Uložte nastavenia na pamäťovú kartu. Ak je karta plná, zobrazí sa chyba a nastavenia sa neuložia. Uložené nastavenia je možné použiť iba s inými fotoaparátmi rovnakého modelu.

Načítať nastavenia ponuky

Načítajte uložené nastavenia z pamäťovej karty. Všimnite si, že [ Load menu settings ] je dostupné len vtedy, keď je vložená pamäťová karta obsahujúca uložené nastavenia.

Upozornenie: Uložené nastavenia

Nastavenia sa ukladajú do súborov s názvom „NCSET***“, kde „***“ je identifikátor, ktorý sa líši od fotoaparátu k fotoaparátu. Fotoaparát nebude môcť načítať nastavenia, ak sa zmení názov súboru.