Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Pripojte sa k iným fotoaparátom

Tlačidlo G U F ponuka siete

Pripojte sa k iným kamerám pre synchronizáciu uzávierky alebo hodín.

Synchronizované vydanie

Ak chcete synchronizovať spustenie uzávierky s fotoaparátmi v rovnakej sieti, vyberte možnosť [ ON ].

Nastavenia siete

Pridajte profily siete kamier. Túto položku je možné použiť aj na výber z existujúcich sieťových profilov.

Vytvoriť profil

Vytvorte nové sieťové profily ( 0 Synchronized Release ).

  • Ak už existuje viac ako jeden profil, stlačením J môžete vybrať profil a pripojiť sa k vybranej sieti.
  • Ak chcete upraviť existujúci profil, zvýraznite ho a stlačte 2 .
Možnosť Popis
[ Všeobecné ]
  • [ Názov profilu ]: Premenujte profil. Predvolený názov profilu je rovnaký ako SSID siete.
  • [ Ochrana heslom ]: Zvoľte [ Zapnuté ], ak chcete pred zmenou profilu vyžadovať zadanie hesla. Ak chcete zmeniť heslo, zvýraznite [ On ] a stlačte 2 .
[ TCP/IP ]

Upravte nastavenia TCP/IP pre pripojenia infraštruktúry. Vyžaduje sa adresa IP.

  • Ak je vybratá možnosť [ ZAP ] pre [ Získať automaticky ], IP adresa a maska podsiete pre pripojenia v režime infraštruktúry sa získajú prostredníctvom servera DHCP alebo automatického prideľovania IP adries.
  • Zvoľte [ OFF ], ak chcete zadať IP adresu ([ Address ]) a masku podsiete ([ Mask ]) manuálne.

Kopírovať do/z karty

Zdieľajte sieťové profily.

  • Ak sú vložené dve pamäťové karty, profily sa skopírujú na a z karty v slote 1.
Možnosť Popis
[ Kopírovať profil z karty ] Skopírujte profily z koreňového adresára pamäťovej karty do zoznamu profilov fotoaparátu.
[ Kopírovať profil na kartu ]

Skopírujte profily z fotoaparátu na pamäťovú kartu. Zvýraznite profil a stlačením J ho skopírujte na pamäťovú kartu.

  • Profily chránené heslom nie je možné kopírovať.

Ukončiť aktuálne pripojenie

Ukončite pripojenie k aktuálnej sieti.

Názov skupiny

Vyberte skupinu pre synchronizované vydanie. Uzávierka je synchronizovaná medzi kamerami v sieti, ktoré sú v rovnakej skupine.

Master/Remote

Vyberte rolu pre každú kameru z možností „master“ a „remote“. Stlačením tlačidla spúšte na hlavnom fotoaparáte sa uvoľnia uzávierky na všetkých vzdialených fotoaparátoch, ktoré sú v rovnakej sieti a v rovnakej skupine.

Zoznam vzdialených kamier

Hlavná kamera zobrazí zoznam pripojených vzdialených kamier.

Synchronizujte dátum a čas

Nastavte hodiny na vzdialených kamerách na dátum a čas nahlásený hlavnou kamerou ( 0 Synchronizácia hodín kamery ).