Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Nové roly pre vlastné nastavenie f3 „Vlastné ovládacie prvky (prehrávanie)“

Boli urobené dodatky k dostupným rolám a ovládacím prvkom, ktorým ich možno priradiť pre užívateľské nastavenie f3 [ Vlastné ovládanie (prehrávanie) ].

Nové prispôsobiteľné ovládacie prvky

Nasledujúce ovládacie prvky je teraz možné prispôsobiť:

  • E [ Tlačidlo kompenzácie expozície ]
  • F [ tlačidlo citlivosti ISO ]

Nové roly

Tlačidlám alebo príkazovým voličom je teraz možné priradiť ďalšie roly.

Dostupné roly pre tlačidlá

Možnosť Popis
7 [ Spracovanie RAW (aktuálny obrázok) ]

Stlačením ovládacieho prvku zobrazíte možnosti retušovania pre priradenú rolu.

e [ Spracovanie RAW (viac obrázkov) ]
k [ Orezať ]
8 [ Zmeniť veľkosť (aktuálny obrázok) ]
f [ Zmeniť veľkosť (viac obrázkov) ]
i [ D-Lighting ]
Z [ Narovnať ]
a [ Kontrola skreslenia ]
e [ Kontrola perspektívy ]
l [ monochromatický ]
g [ Prekrytie (pridať) ]
h [ Zosvetlenie ]
i [ Stmaviť ]
j [ Prelínanie pohybu ]

Dostupné roly pre „ Hlavný príkazový volič “/„ Vedľajší príkazový volič

Možnosť Popis
[ Pozícia zväčšenia posunu snímky ]

Vyberte, ako fotoaparát vycentruje displej pri otáčaní hlavného alebo pomocného príkazového voliča na rolovanie medzi snímkami počas prehrávania zoomu.

  • [ Zachovať aktuálnu polohu priblíženia ]: Vycentrujte displej na aktuálnu polohu priblíženia.
  • [ Prefer focus point ]: Vycentrujte zobrazenie na zaostrovací bod aktívny pri nasnímaní fotografie.
  • [ Preferovať zaostrovací bod (priorita tváre) ]: Vycentrujte zobrazenie na zaostrovací bod aktívny pri nasnímaní fotografie. Ak sa však na fotografii rozpozná tvár osoby, priblíženie pri prehrávaní sa vykoná s tvárou v strede.
[ Výber tváre so zoomom pri prehrávaní ]

Ak je vybratá možnosť [ ON ], keď sa na obrázku počas priblíženia pri prehrávaní deteguje viacero tvárí, otáčaním pomocného príkazového voliča môžete prepínať medzi rozpoznanými tvárami.

  • Túto rolu je možné priradiť iba [ Vedľajší príkazový volič ].

Funkcie pridané do „ Hlavný príkazový volič “/„ Vedľajší príkazový volič “ > „ Posun o snímku

Možnosť Popis
[ Nahrané na FTP ] Preskočte na nasledujúci alebo predchádzajúci obrázok, ktorý bol nahraný na server FTP.
[ Nahrané do počítača ] Preskočenie na nasledujúci alebo predchádzajúci obrázok, ktorý bol nahraný do počítača.

Funkcie pridané do „ Hlavný príkazový volič “/„ Vedľajší príkazový volič “ > „ Prehrávanie videa

Možnosť Popis
[ Rýchlosť prehrávania ] Vyberte rýchlosť prehrávania videa. Môžete prepínať medzi pôvodnou rýchlosťou, 1/2x rýchlosťou a 1/4x rýchlosťou.