Διαλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα παραμένει ενεργή η οθόνη όταν δεν εκτελείται κάποια λειτουργία κατά τη διάρκεια της απεικόνισης (Απεικόνιση, από προεπιλογή στα 10 δ) και της ανασκόπησης εικόνας (Ανασκόπηση εικόνων, από προεπιλογή στα 4 δ), όταν εμφανίζονται μενού (Μενού, από προεπιλογή στο 1 λεπτό) ή πληροφορίες (Οθόνη πληροφοριών, από προεπιλογή στα 4 δ) ή κατά τη διάρκεια ζωντανής προβολής και εγγραφής video (Ζωντανή προβολή, από προεπιλογή στα 10 λεπτά). Διαλέξτε μία μικρότερη υστέρηση απενεργοποίησης οθόνης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video