Διαλέξτε για πόσο χρονικό διάστημα θα συνεχίζεται η μέτρηση της έκθεσης από τη φωτογραφική μηχανή, όταν δεν εκτελείται καμία λειτουργία. Οι ενδείξεις ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος στον πίνακα ελέγχου και το σκόπευτρο απενεργοποιούνται αυτόματα όταν λήξει ο χρονομέτρης αναμονής.

Διαλέξτε μία μικρότερη υστέρηση χρονομέτρη αναμονής για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video