Διαλέξτε τον τόνο και την ένταση ήχου του βομβητή που ακούγεται όταν η φωτογραφική μηχανή εστιάζει χρησιμοποιώντας τη λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S ή όταν έχει επιλεχθεί λειτουργία AF ενός καρέ για την AF-A), όταν η εστίαση κλειδώνει κατά τη φωτογράφιση με ζωντανή προβολή, ενώ ο χρονομέτρης λήψης μετράει αντίστροφα στη λειτουργία χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης και στις λειτουργίες λήψης με υστέρηση τηλεχειριστηρίου (0 Λειτ. Τηλεχειριστηρίου (ML-L3)), όταν η φωτογραφία λαμβάνεται στη λειτουργία γρήγορης απόκρισης τηλεχειριστηρίου ή στη λειτουργία με καθρέφτη πάνω μέσω τηλεχειριστηρίου (0 Λειτ. Τηλεχειριστηρίου (ML-L3)), αν το κουμπί λήψης πατηθεί όταν έχει εισαχθεί μία κάρτα μνήμης με προστασία από εγγραφή, ή όταν το κουμπί λήψης πατιέται για δεύτερη φορά κατά τη φωτογράφιση με καθρέφτη πάνω, τερματίζεται η λήψη με χρονική καθυστέρηση, ή όταν χρησιμοποιείται η οθόνη αφής για την εισαγωγή πληκτρολογίου (0 Εισαγωγή Κειμένου). Έχετε υπόψη ότι ανεξάρτητα από την ενεργοποιημένη επιλογή, δεν θα ακουστεί ήχος βομβητή κατά τη διάρκεια ζωντανής προβολής video ή κατά τις λειτουργίες αθόρυβης λήψης (λειτουργίες Q και Qc). Δεν θα ακουστεί ήχος βομβητή όταν η φωτογραφική μηχανή εστιάσει χρησιμοποιώντας τη λειτουργία AF ενός καρέ αν έχει επιλεχθεί Απελευθέρωση για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a2 (Επιλ. προτεραιότητας AF-S, 0 a2: Επιλ. Προτεραιότητας AF-S).

Ενεργ./Απενεργ. Βομβητή

Επιλέξτε Απενεργ. (χειριστ. αφής) για να σιγήσετε τους ήχους που κάνει η φωτογραφική μηχανή κατά τη χρήση των χειριστηρίων της οθόνης αφής, ή διαλέξτε Απενεργοποίηση για να αποτρέψετε την ταυτόχρονη παραγωγή ήχων βομβητή. Όταν έχει ενεργοποιηθεί άλλη επιλογή εκτός από Απενεργοποίηση, το c εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών.

Ένταση

Προσαρμόστε την ένταση του ήχου βομβητή.

Τόνος

Διαλέξτε τον τόνο του ήχου βομβητή ανάμεσα σε Υψηλός και Χαμηλός.