Διαλέξτε τη διάρκεια υστέρησης του κλείστρου, τον αριθμό των λήψεων που θα πραγματοποιούνται και το μεσοδιάστημα μεταξύ των λήψεων κατά τη λειτουργία του χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης.

  • Υστέρ. χρονομ. αυτοφωτ.: Διαλέξτε τη διάρκεια της υστέρησης κλείστρου.
  • Αριθμός λήψεων: Πατήστε το 1 και το 3 για να διαλέξετε τον αριθμό των φωτογραφιών που θα λαμβάνονται κάθε φορά που πατάτε το κουμπί λήψης.
  • Μεσοδ. μεταξύ λήψεων: Διαλέξτε το μεσοδιάστημα μεταξύ των λήψεων όταν ο Αριθμός λήψεων είναι πάνω από 1.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video