Διαλέξτε εάν θα είναι δυνατή η επιλογή διαφορετικών σημείων εστίασης για «οριζόντιο» προσανατολισμό (τοπίο), για «κατακόρυφο» προσανατολισμό (πορτραίτο) με την φωτογραφική μηχανή γυρισμένη κατά 90° δεξιόστροφα, και για «κατακόρυφο» προσανατολισμό με την φωτογραφική μηχανή γυρισμένη κατά 90° αριστερόστροφα.

Επιλέξτε Απενεργοποίηση για να χρησιμοποιήσετε το ίδιο σημείο εστίασης ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό της φωτογραφικής μηχανής.

Περιστροφή φωτογραφικής μηχανής κατά 90° αριστερόστροφα Προσανατολισμός τοπίου (οριζόντιος) Περιστροφή φωτογραφικής μηχανής κατά 90° δεξιόστροφα

Διαλέξτε Ναι για ενεργοποίηση ξεχωριστής επιλογής σημείου εστίασης.

Περιστροφή φωτογραφικής μηχανής κατά 90° αριστερόστροφα Προσανατολισμός τοπίου (οριζόντιος) Περιστροφή φωτογραφικής μηχανής κατά 90° δεξιόστροφα

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video