Η επιλογή αυτή ελέγχει την ταχύτητα συγχρονισμού του φλας.

Ορισμός Ταχύτητας Κλείστρου στην Οριακή Ταχύτητα Συγχρονισμού Φλας

Για να ορίσετε την ταχύτητα κλείστρου στην οριακή ταχύτητα συγχρονισμού στη λειτουργία S ή M, επιλέξτε την επόμενη ταχύτητα κλείστρου μετά τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα κλείστρου (30 δ ή %). Στον πίνακα ελέγχου και στο σκόπευτρο θα εμφανίζεται το εικονίδιο X (ένδειξη συγχρονισμού φλας) μαζί με την ταχύτητα συγχρονισμού φλας.

Αυτόματος Συγχρονισμός Υψηλής Ταχύτητας FP

Ο αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP παρέχει τη δυνατότητα για χρήση του φλας στις υψηλότερες ταχύτητες κλείστρου που υποστηρίζονται από τη φωτογραφική μηχανή, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η επιλογή του μέγιστου διαφράγματος για μειωμένο βάθος πεδίου, ακόμη και όταν το θέμα είναι φωτισμένο από πίσω με έντονο φως ήλιου. Στην οθόνη πληροφοριών ένδειξης λειτουργίας φλας εμφανίζεται το «FP», όταν είναι ενεργός ο αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP.

Αυτόματος Συγχρονισμός Υψηλής Ταχύτητας FP

Όταν έχει επιλεχθεί 1/320 δ (Αυτόματο FP) ή 1/250 δ (Αυτόματο FP) για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση e1 (Ταχύτητα συγχρονισμού φλας, 0 e1: Ταχύτητα Συγχρονισμού Φλας, το ενσωματωμένο φλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ταχύτητες κλείστρου μεγάλες όσο 1/320 δ ή 1/250 δ, ενώ οι συμβατές προαιρετικές μονάδες φλας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε ταχύτητα κλείστρου (Αυτόματος Συγχρονισμός Υψηλής Ταχύτητας FP).

Ταχύτητα κλείστρου 1/320 δ (Αυτόματο FP) 1/250 δ (Αυτόματο FP) 1/250 δ
Ενσωματωμένο φλας Προαιρετική μονάδα φλας Ενσωματωμένο φλας Προαιρετική μονάδα φλας Ενσωματωμένο φλας Προαιρετική μονάδα φλας
Από 1/8.000 έως (αλλά μη συμπεριλαμβανομένης) 1/320 δ Αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP Αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP
Από 1/320 έως (αλλά μη συμπεριλαμβανομένης) 1/250 δ Συγχρονισμός φλας * Αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP
1/250–30 δ Συγχρονισμός φλας

Το εύρος του φωτισμού φλας μειώνεται όταν αυξάνεται η ταχύτητα κλείστρου. Το εύρος του φωτισμού φλας θα είναι παρ’ όλα αυτά μεγαλύτερο από εκείνο που επιτυγχάνεται στις ίδιες ταχύτητες με τον αυτόματο συγχρονισμό υψηλής ταχύτητας FP.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video