Η επιλογή αυτή καθορίζει την πιο αργή ταχύτητα κλείστρου, που είναι διαθέσιμη, όταν χρησιμοποιείται συγχρονισμός με την μπροστινή ή την πίσω κουρτίνα ή μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών στη λειτουργία P ή A (ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ρύθμιση, οι ταχύτητες κλείστρου μπορεί να είναι τόσο αργές όσο 30 δ στις λειτουργίες S και M ή στις ρυθμίσεις φλας αργού συγχρονισμού, αργού συγχρονισμού με την πίσω κουρτίνα ή μείωσης του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών με αργό συγχρονισμό).

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video