Διαλέξτε τον τρόπο ρύθμισης του επιπέδου φλας από τη φωτογραφική μηχανή όταν χρησιμοποιείται αντιστάθμιση έκθεσης.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video