Επιλέξτε τις διαβαθμίσεις που θα χρησιμοποιούνται όταν κάνετε ρυθμίσεις στην ταχύτητα του κλείστρου, στο διάφραγμα, στην αντιστάθμιση έκθεσης και φλας, και στο bracketing.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video