Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τα προαιρετικά ασύρματα τηλεχειριστήρια WR-R10 και για τις μονάδες φλας με ραδιοκυματικό έλεγχο που υποστηρίζουν τον Προηγμένο ασύρματο φωτισμό.

Λυχνία LED

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις λυχνίες κατάστασης LED σε ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-R10, το οποίο είναι τοποθετημένο στη φωτογραφική μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην έγγραφη τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί με το ασύρματο τηλεχειριστήριο.

Διαλέξτε μία λειτουργία σύνδεσης για τα ασύρματα τηλεχειριστήρια WR-R10, τα οποία είναι συναρμολογημένα σε άλλες φωτογραφικές μηχανές ή μονάδες φλας με ραδιοκυματικό έλεγχο, που υποστηρίζουν τον Προηγμένο ασύρματο φωτισμό. Βεβαιωθείτε ότι η ίδια λειτουργία είναι επιλεγμένη για τις άλλες συσκευές.

Ανεξάρτητα από την ενεργοποιημένη επιλογή για τη Λειτουργία σύνδεσης, τα σήµατα από συζευγμένα ασύρματα τηλεχειριστήρια θα λαμβάνονται πάντα από το WR-R10. Οι χρήστες του τηλεχειριστηρίου WR-1 θα χρειαστεί να επιλέξουν τη ζεύξη ως λειτουργία σύνδεσης του WR-1.

Το Aσύρματο Τηλεχειριστήριο WR-R10

Βεβαιωθείτε ότι το firmware για το WR-R10 έχει ενημερωθεί με την τελευταία έκδοση. Για πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις υλικολογισμικού, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Nikon για την περιοχή σας.