Εάν έχει επιλεχθεί Ενεργοποίηση, οι «κατακόρυφες» (προσανατολισμός πορτραίτου) φωτογραφίες που λαμβάνονται με την επιλογή Ενεργοποίηση για Αυτόμ. περιστροφή εικόνας περιστρέφονται αυτόματα για εμφάνιση στην οθόνη. Οι φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με επιλεγμένο το στοιχείο Απενεργοποίηση για Αυτόμ. περιστροφή εικόνας θα εμφανιστούν με «πλατύ» προσανατολισμό (τοπίο). Έχετε υπόψη ότι επειδή η φωτογραφική μηχανή έχει ήδη τον κατάλληλο προσανατολισμό κατά τη λήψη, οι εικόνες δεν περιστρέφονται αυτόματα κατά την ανασκόπηση εικόνων.