Διαλέξτε εάν οι φωτογραφίες θα εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη αμέσως μετά τη λήψη. Εάν έχει επιλεχθεί Απενεργοποίηση, οι φωτογραφίες μπορούν να προβληθούν μόνο πατώντας το κουμπί K.