Εμφανίστε τις πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία που είναι τοποθετημένη στη φωτογραφική μηχανή.