Ο μέγιστος αριθμός λήψεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μία ριπή στη λειτουργία συνεχών λήψεων μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 1 και 100. Έχετε υπόψη ότι ανεξάρτητα από την ενεργοποιημένη επιλογή, δεν υπάρχει κανένα όριο στον αριθμό των φωτογραφιών που μπορούν να ληφθούν με μία μεμονωμένη ριπή όταν έχει επιλεχθεί ταχύτητα κλείστρου 4 δ ή μικρότερη στη λειτουργία S ή M.

Η Εσωτερική Μνήμη

Ανεξάρτητα από την ενεργοποιημένη επιλογή για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση d2, η λήψη επιβραδύνεται όταν γεμίσει η εσωτερική μνήμη (tAA).

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video