Promenite ime fasciklama i izaberite fasciklu na koju će sledeća slika biti sačuvana.

Fascikla

Broj fascikle Ime fascikle

Promeni ime

Fascikle koje su identifikovane sa imenom fascikle od 5 karaktera pre kojih dolazi 3-cifreni broj fascikle dodeljen automatski od strane fotoaparata. Podrazumevano ime fascikle je „D7500“; da biste promenili ime dodeljeno novim fasciklama, izaberite Promeni ime i promenite ime fascikli kao što je opisano u „Unosu teksta“ (0 Unos teksta). Ako želite, podrazumevano ime može da se povrati pritiskajući i držeći O (Q) dugme dok se tastatura prikazuje. Postojećim fasciklama ne može da se promeni ime.

Unos teksta

Dijalog se prikazuje kada je unos teksta neophodan. Taknite slova na tastaturi ekrana na dodir. Takođe možete da koristite višenamenski birač da biste markirali željeni karakter na području tastature i pritisnite J da biste ubacili markirani karakter pri poziciji trenutnog kursora (imajte na umu da ako je karakter unesen kada je polje puno, poslednji karakter u polju će se izbrisati). Da biste izbrisali karakter pod kursorom, pritisnite O (Q) dugme. Da biste pomerili kursor na novu poziciju, taknite prikaz ili držite W (Z) dugme i pritisnite 4 ili 2. Da biste završili unos i vratili se u prethodni meni, pritisnite X (T) dugme. Da biste izašli bez završavanja unosa teksta, pritisnite G.

Oblast prikaza teksta

Područje tastature

Izaberi fasciklu po broju

Da biste izabrali fasciklu po broju ili kreirali novu fasciklu sa trenutnim imenom fascikle i novim brojem fascikle:

 1. Birajte Izaberite fasciklu po broju.

  Markirajte Izaberi fasciklu po broju i pritisnite 2.

 2. Izaberite broj fascikle.

  Pritisnite 4 ili 2 da biste markirali cifre, pritisnite 1 ili 3 da biste ih promenili. Ako fascikla sa izabranim brojem već postoji, W, X ili Y ikona će biti prikazana sa leve strane broja fascikle:

  • W: Fascikla je prazna.
  • X: Fascikla je delimično puna.
  • Y: Fascikla sadrži 999 slika ili sliku koja nosi broj 9999. Dodatne slike ne mogu da se čuvaju u ovoj fascikli.

 3. Sačuvajte promene i izađite.

  Pritisnite J da biste završili operaciju i vratili se na glavni meni (da biste izašli bez menjanja fascikle za čuvanje, pritisnite G dugme). Ako fascikla sa određenim brojem već ne postoji, nova fascikla će se napraviti. Sledeće fotografije će se čuvati u izabranoj fascikli osim ako nije već puna.

Izaberi fasciklu sa liste

Da biste izabrali sa liste postojećih fascikli:

 1. Birajte Izaberi fasciklu sa liste.

  Markirajte Izaberi fasciklu sa liste i pritisnite 2.

 2. Markirajte fasciklu.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali fasciklu.

 3. Izaberite markiranu fasciklu.

  Pritisnite J da biste izabrali markiranu fasciklu i vratili se na glavni meni. Sledeće fotografije će se čuvati u izabranoj fascikli.

Brojevi fascikli i datoteka

Ako je trenutna fascikla obeležena brojem 999 i sadrži 999 slika ili je fotografija obeležena brojem 9999, zatvarač okidača će biti onemogućen i nikakve dalje fotografije neće moći da se snime (pored toga, snimanje filma može da se onemogući ako je trenutna fascikla obeležena brojem 999 a sledeća datoteka bi bila 992-ga ili pod brojem 9992 ili većim). Da biste nastavili fotografisanje, kreirajte fasciklu sa brojem koji je manji od 999 ili pokušajte da promenite opcije izabrane za Veličina slika/broj slika u sekundi i Kvalitet filma (0 Veličina slika/broj slika u sekundi).

Vreme pokretanja

Dodatno vreme može biti neophodno za pokretanje fotoaparata ako memorijska kartica sadrži jako veliki broj datoteka ili fascikli.