Fotografije snimljene pri visokim ISO osetljivostima mogu da se procesiraju da bi smanjile „šum“.