Izaberite Uključeno da biste smanjili burastu distorziju kada fotografišete širokougaonim objektivima i da biste smanjili jastučastu distorziju kada fotografišete sa dugačkim objektivima (imajte na umu da ivice vidljivog područja u tražilu mogu da budu isečene sa krajnjih fotografija, a da vreme potrebno za obradu fotografija pre nego što snimanje počne može da se poveća). Ova opcija ne važi za filmove i dostupna je samo sa tipom G, E i D objektiva (isključujući PC, riblje oko i određene druge objektive); rezultati nisu garantovani sa drugim objektivima.

Retuširati: Kontrola distorzije

Za informacije o pravljenju kopija postojećih fotografija sa smanjenom burastom jastučastom distorzijom, pogledajte „Kontrola distorzije“ (0 Kontrola distorzije).