Kolorni prostor određuje lestvicu boja koje su dostupne za reprodukciju boje. sRGB se preporučuje za opštu svrhu štampanja i prikaza, dok se Adobe RGB, sa svojim širim lestvicama boja, preporučuje za profesionalno izdavaštvo i komercijalno štampanje.

Adobe RGB

Za tačnu reprodukciju boje, Adobe RGB slike zahtevaju aplikacije, prikaze i štampače koji podržavaju upravljanje bojom.

Kolorni prostor

Izabrani kolorni prostor može da se poništi kada se slike otvore u softveru trećih lica. NX Studio može da otvori slike u kolornom prostoru izabranom na fotoaparatu.