Kreirajte korisničke Picture Controls.

Kreirajte korisničke Picture Controls

Picture Controls dostavljene sa fotoaparatom mogu da se modifikuju i sačuvaju kao korisničke Picture Controls.

 1. Izaberite Sačuvaj/uredi.

  Markirajte Sačuvaj/uredi i pritisnite 2.

 2. Izaberite Picture Control.

  Markirajte postojeći Picture Control i pritisnite 2 ili pritisnite J da biste nastavili ka Koraku 4 za čuvanje kopije markirane Picture Control bez dalje modifikacije.

 3. Uredite izabranu Picture Control.

  Da biste odustali od bilo kakvih promena i počeli ponovo sa podrazumevanih podešavanja, pritisnite O (Q) dugme. Pritisnite J kada su podešavanja završena.

 4. Izaberite odredište.

  Izaberite odredište za korisnički Picture Control (C-1 do C-9) i pritisnite 2.

 5. Imenujte Picture Control.

  Dijalog za unos teksta će biti prikazan. Kao podrazumevano, novi Picture Controls su imenovani dodajući dvocifreni broj (koji se automatski dodeljuje) na ime postojećeg Picture Control; da biste izabrali drugo ime, promenite ime Picture Control kao što je opisano u „Unosu teksta“ (0 Unos teksta). Taknite dugme izbora tastature da biste prošli kroz tastature velikih slova, malih slova i simbola. Imena korisničkih Picture Control mogu da budu do devetnaest karaktera dugački. Bilo koji karakter nakon devetnaestog će se izbrisati.

  Oblast imena

  Područje tastature Izbor tastature

Opcije korisničkih Picture Control

Opcije dostupne sa korisničkim Picture Controls su iste kao one na kojima se korisnički Picture Control zasniva.

Originalna Picture Control ikona

Originalna zapamćena postavka Picture Control na kojoj se korisnički Picture Control zasniva je navedena od strane ikone u gornjem desnom uglu prikaza uređivanja.

Originalna Picture Control ikona