Birajte režim kontrole blica za ugrađeni blic i opcione bliceve montirane na šinu za blic i opremu fotoaparata i prilagodite podešavanja za fotografisanje sa odvojenim blicem. Za više informacija o korišćenju opcionih bliceva, pogledajte „Opcioni blicevi“ (0 Opcioni blicevi).

Režim kontrole blica (ugrađeni)

Režim kontrole blica za ugrađeni blic može da se izabere koristeći opciju Kontrola blica > Režim kontrole blica (ugrađeni) na meniju fotografisanja. Dostupne opcije se razlikuju od izabrane stavke.

  • TTL: Nivo blica je automatski prilagođen kao odgovor na uslove fotografisanja.
  • Manuelno: Nivo blica je izabran koristeći Iznos za manuelni režim blica.
  • Ponavljanje bljeska: Blic okida u više navrata dok je zatvarač otvoren, proizvodeći efekat višestruke ekspozicije. Birajte nivo blica (Jačina), maksimalan broj puta koliko će jedinica okinuti (Broj puta) i broj puta koliko će blic okinuti po sekundi (Frekvencija, izmerena u Hercu). Dostupne opcije za Broj puta se razlikuju od opcije izabrane za Jačina; broj puta koliko blic zaista okine može biti manja pri velikim brzinama zatvarača ili nižim frekvencijama.

„Broj puta“

Opcije dostupne za Ponavljanje bljeska > Broj puta se utvrđuju od strane jačine blica.

Jačina Opcije dostupne za „Broj puta“
1/4 2
1/8 2-5
1/16 2–10
1/32 2–10, 15
1/64 2–10, 15, 20, 25
1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35

Kontrola blica za opcione bliceve

Kada je opcioni blic SB-500, SB-400 ili SB-300 povezan, opcija Kontrola blica > Režim kontrole blica (ugrađeni) u meniju fotografisanja se menja na Režim kontrole blica (spoljni) a opcija Ponavljanje bljeska je nedostupna. Podešavanja za druge bliceve može da se prilagodi koristeći kontrole na uređaju.

Opcije bežičnog blica

Prilagodite podešavanja za simultanu bežičnu kontrolu višestrukih daljinskih bliceva. Kada je opcija koja nije Isključeno izabrana, Opcije grupnog blica mogu da se koriste za izbor režima blica i nivoa blica za bliceve u svakoj grupi.

Opcije grupnog blica

Prilagodite podešavanja za bliceve u svakoj grupi kada koristite opcione bliceve (0 Opcioni blicevi). Inf. o radio daljinskom blicu

Informacije o radio daljinskom blicu

Pregledajte bliceve koji su trenutno kontrolisani koristeći radio AWL kada je Optički/radio AWL izabran za Opcije bežičnog blica.

WR-R10 bežični daljinski kontroler

Postarajte se da ažurirate WR-R10 firmver na najnoviju verziju; za informacije o ažuriranjima firmvera, pogledajte Nikon lokaciju na mreži za svoje područje.