Birajte kako će se nove fotografije obraditi. Izaberite u skladu sa tipom scene ili vašom kreativnom namerom.