Sačuvajte detalje u svetlijim delovima i senkama, kreirajući fotografije sa prirodnim kontrastom.