„Vinjetiranje“ je pad svetline na krajevima fotografije. Kontrola vinjetiranja smanjuje vinjetiranje za tip G, E i D objektive (PC objektivi nisu uključeni). Njegovi efekti razlikuju se od objektiva do objektiva i najvidljiviji su pri maksimalnom otvoru blende. Birajte od Visoko, Normalno, Nisko i Isključeno.

Kontrola vinjetiranja

U zavisnosti od scene, uslova fotografisanja i tipa objektiva, JPEG slike mogu da ispolje šum (fog šum) ili varijacije u perifernoj svetlini, dok korisničke Picture Controls i zapamćena postavka Picture Controls koje su modifikovane sa podrazumevanih podešavanja možda neće proizvesti željeni efekat. Snimite probne snimke i pregledajte rezultate na monitoru. Kontrola vinjetiranja ne važi za filmove ili višestruke ekspozicije.