Vælg de funktioner, der udføres enten ved at trykke på kameraknapperne eller ved at trykke på knapperne og dreje kommandohjulene under stillfotografering.

 • Vælg de roller, der spilles af kontrollerne nedenfor. Fremhæv den ønskede kontrol, og tryk på J .

  Mulighed

  0

  [ Preview-knap ]

  3

  [ Fn knap ]

  !

  [ AE‑L/AF‑L knap ]

  V

  [ AF-ON knap ]

  n

  [ BKT knap ]

  z

  [ Knap til filmoptagelse ]

 • De roller, der kan tildeles til disse kontroller, er som følger:

  Mulighed

  0

  3

  !

  V

  n

  z

  A

  [ AF-ON ]

  4

  4

  4

  4

  F

  [ Kun AF-lås ]

  4

  4

  4

  4

  E

  [ AE-lås (Hold) ]

  4

  4

  4

  4

  D

  [ AE-lås (Nulstil ved frigivelse) ]

  4

  4

  4

  4

  C

  [kun AE-lås ]

  4

  4

  4

  4

  B

  [ AE/AF-lås ]

  4

  4

  4

  4

  r

  [ FV-lås ]

  4

  4

  4

  h

  [ c Deaktiver/aktiver ]

  4

  4

  q

  [ Forhåndsvisning ]

  4

  4

  %

  [ Preview (Lv max. blænde) ]

  4

  4

  L

  [ Matrixmåling ]

  4

  4

  M

  [ Centervægtet måling ]

  4

  4

  N

  [ Spotmåling ]

  4

  4

  t

  [ Fremhævsvægtet måling ]

  4

  4

  1

  [ Bracketing burst ]

  4

  4

  4

  [ + NEF (RAW) ]

  4

  4

  b

  [ Visning af rammegitter ]

  4

  4

  !

  [ Søger virtuel horisont ]

  4

  4

  O

  [ MIN MENU ]

  4

  4

  3

  [ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ]

  4

  4

  K

  [ Afspilning ]

  4

  4

  J

  [ Vælg billedområde ]

  4

  4

  4

  y

  [ Aktiv D-Lighting ]

  4

  4

  w

  [ Måling ]

  4

  t

  [ Automatisk bracketing ]

  4

  $

  [ Multieksponering ]

  4

  2

  [ HDR (højt dynamisk område) ]

  4

  z

  [ Eksponeringsforsinkelsestilstand ]

  4

  4

  v

  [ 1 trins spd/blænde ]

  4

  4

  w

  [ Vælg ikke-CPU-objektivnummer ]

  4

  4

  [ Ingen ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

 • Følgende muligheder er tilgængelige:

  Mulighed

  Beskrivelse

  A

  [ AF-ON ]

  Ved at trykke på knappen startes autofokus, hvilket kopierer funktionen af AF-ON- knappen.

  F

  [ Kun AF-lås ]

  Fokus låses, mens knappen trykkes ned.

  E

  [ AE-lås (Hold) ]

  Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringslåsen slutter ikke, når lukkeren udløses. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.

  D

  [ AE-lås (Nulstil ved frigivelse) ]

  Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, lukkeren udløses, eller standby-timeren udløber.

  C

  [kun AE-lås ]

  Eksponeringen låses, mens knappen trykkes ned.

  B

  [ AE/AF-lås ]

  Fokus og eksponering låses, mens knappen trykkes ned.

  r

  [ FV-lås ]

  Tryk på knappen for at låse flashværdien for valgfri flashenheder; tryk igen for at annullere FV-låsen.

  h

  [ c Deaktiver/aktiver ]

  Hvis blitzen i øjeblikket er aktiveret, vil den blive deaktiveret, mens der trykkes på knappen. Hvis blitzen i øjeblikket er slukket, vil synkronisering med frontgardin blive valgt, mens der trykkes på knappen.

  q

  [ Forhåndsvisning ]

  Hold knappen nede for at stoppe blænden nede og få vist dybdeskarpheden under søgerfotografering. Under live view stopper et tryk på knappen blænde ned til den valgte værdi.

  %

  [ Preview (Lv max. blænde) ]

  Tryk på knappen for midlertidigt at vælge maksimal blændeåbning for at få en forbedret fokusvisning under livevisning.

  L

  [ Matrixmåling ]

  [ Matrixmåling ] aktiveres, mens knappen trykkes ned.

  M

  [ Centervægtet måling ]

  [ Centervægtet måling ] aktiveres, mens knappen trykkes ned.

  N

  [ Spotmåling ]

  [ Spotmåling ] aktiveres, mens knappen trykkes ned.

  t

  [ Fremhævsvægtet måling ]

  [ Highlight-weighted metering ] aktiveres, mens knappen trykkes ned.

  1

  [ Bracketing burst ]

  • Hvis der trykkes på knappen, når en anden indstilling end [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotooptagelsesmenuen i udløsertilstand

   Ch
   ,
   Cl
   , eller
   Qc
   , vil kameraet tage alle billederne i det aktuelle bracketing-program og gentage bracketing-bursten, mens udløserknappen trykkes ned. I udløsertilstande S og Q afsluttes optagelsen efter den første bracketing-burst.

  • Hvis [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ], vil kameraet tage billeder, mens udløserknappen trykkes ned, og anvende hvidbalancebracketing på hvert billede.

  4

  [ + NEF (RAW) ]

  • Hvis der i øjeblikket er valgt en JPEG-indstilling for billedkvalitet, optages en NEF (RAW) kopi med det næste billede, der tages, efter at der er trykket på knappen (indtil billedet er taget, vil "RAW" fremkomme på skærmens billedkvalitetsvisning). Den oprindelige billedkvalitetsindstilling vil blive gendannet, når du fjerner din finger fra udløserknappen eller trykker på knappen igen og annullerer [ + NEF (RAW) ].

  • NEF (RAW)-kopier optages med de indstillinger, der aktuelt er valgt for [ NEF (RAW)-optagelse ] i fotooptagelsesmenuen.

  b

  [ Visning af rammegitter ]

  Tryk på knappen for at få vist et rammegitter i søgeren eller skærmen. Tryk på knappen igen for at slukke for displayet.

  !

  [ Søger virtuel horisont ]

  Tryk på knappen for at se en virtuel horisontvisning i søgeren. Tryk på knappen igen for at slukke for displayet.

  O

  [ MIN MENU ]

  Tryk på knappen for at få vist "MIN MENU".

  3

  [ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ]

  Tryk på knappen for at springe til det øverste punkt i "MIN MENU". Vælg denne mulighed for hurtig adgang til et ofte brugt menupunkt.

  K

  [ Afspilning ]

  Tryk på knappen for at starte afspilningen.

  J

  [ Vælg billedområde ]

  Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge billedområdet.

  y

  [ Aktiv D-Lighting ]

  Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere Active D-Lighting.

  w

  [ Måling ]

  Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en måleindstilling.

  t

  [ Automatisk bracketing ]

  Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge antallet af billeder og underkommandohjulet for at vælge bracketing-inkrementet eller Active D-Lighting-mængden.

  $

  [ Multiple eksponering ]

  Tryk på kontrolknappen og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstanden og underkommandohjulet for at vælge antallet af billeder.

  2

  [ HDR (højt dynamisk område) ]

  Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstanden og underkommandohjulet for at vælge HDR-styrke.

  z

  [ Eksponeringsforsinkelsestilstand ]

  Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at vælge udløserforsinkelsen.

  v

  [ 1 trins spd/blænde ]

  Foretag justeringer af lukkerhastighed og blænde i trin på 1 EV, uanset hvilken indstilling der er valgt for brugerdefineret indstilling b1 [ EV-trin for eksponeringskontrol ].

  • I tilstande S og M kan lukkerhastigheden justeres i trin på 1 EV ved at holde kontrollen nede og dreje hovedkommandohjulet.

  • I tilstandene A og M kan blænden justeres i trin på 1 EV ved at holde kontrollen nede og dreje på underkommandohjulet.

  w

  [ Vælg ikke-CPU-objektivnummer ]

  Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge et objektivnummer, der er gemt ved hjælp af punktet [Non-CPU lens data ] i opsætningsmenuen.

  [ Ingen ]

  Styringen har ingen effekt.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film