Vælg de funktioner, der udføres enten ved at trykke på kameraknapperne eller ved at trykke på knapperne og dreje kommandohjulene under stillfotografering.

 • Vælg de roller, der spilles af kontrollerne nedenfor. Fremhæv den ønskede kontrol, og tryk på J .

  Mulighed

  0

  [ Preview-knap ]

  3

  [ Fn knap ]

  !

  [ AE‑L/AF‑L knap ]

  V

  [ AF-ON knap ]

  n

  [ BKT knap ]

  z

  [ Knap til filmoptagelse ]

 • De roller, der kan tildeles til disse kontroller, er som følger:

  Mulighed

  0

  3

  !

  V

  n

  z

  A

  [ AF-ON ]

  4

  4

  4

  4

  F

  [ Kun AF-lås ]

  4

  4

  4

  4

  E

  [ AE-lås (Hold) ]

  4

  4

  4

  4

  D

  [ AE-lås (Nulstil ved frigivelse) ]

  4

  4

  4

  4

  C

  [ kun AE-lås ]

  4

  4

  4

  4

  B

  [ AE/AF-lås ]

  4

  4

  4

  4

  r

  [ FV-lås ]

  4

  4

  4

  h

  [ c Deaktiver/aktiver ]

  4

  4

  q

  [ Forhåndsvisning ]

  4

  4

  %

  [ Preview (Lv max. blænde) ]

  4

  4

  L

  [ Matrixmåling ]

  4

  4

  M

  [ Centervægtet måling ]

  4

  4

  N

  [ Spotmåling ]

  4

  4

  t

  [ Fremhævsvægtet måling ]

  4

  4

  1

  [ Bracketing burst ]

  4

  4

  4

  [ + NEF ( RAW ) ]

  4

  4

  b

  [ Visning af rammegitter ]

  4

  4

  !

  [ Søger virtuel horisont ]

  4

  4

  O

  [ MIN MENU ]

  4

  4

  3

  [ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ]

  4

  4

  K

  [ Afspilning ]

  4

  4

  J

  [ Vælg billedområde ]

  4

  4

  4

  y

  [ Aktiv D-Lighting ]

  4

  4

  w

  [ Måling ]

  4

  t

  [ Automatisk bracketing ]

  4

  $

  [ Multiple eksponering ]

  4

  2

  [ HDR (højt dynamisk område) ]

  4

  z

  [ Eksponeringsforsinkelsestilstand ]

  4

  4

  v

  [ 1 trins spd/blænde ]

  4

  4

  w

  [ Vælg ikke-CPU-objektivnummer ]

  4

  4

  [ Ingen ]

  4

  4

  4

  4

  4

  4

 • Følgende muligheder er tilgængelige:

  Mulighed

  Beskrivelse

  A

  [ AF-ON ]

  Hvis du trykker på knappen, startes autofokus, hvilket kopierer funktionen af AF-ON- knappen.

  F

  [ Kun AF-lås ]

  Fokus låses, mens knappen trykkes ned.

  E

  [ AE-lås (Hold) ]

  Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringslåsen slutter ikke, når lukkeren udløses. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.

  D

  [ AE-lås (Nulstil ved frigivelse) ]

  Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, lukkeren udløses, eller standby-timeren udløber.

  C

  [ kun AE-lås ]

  Eksponeringen låses, mens knappen trykkes ned.

  B

  [ AE/AF-lås ]

  Fokus og eksponering låses, mens knappen trykkes ned.

  r

  [ FV-lås ]

  Tryk på knappen for at låse blitzværdien for valgfri flashenheder; tryk igen for at annullere FV-låsen.

  h

  [ c Deaktiver/aktiver ]

  Hvis blitzen i øjeblikket er aktiveret, vil den blive deaktiveret, mens der trykkes på knappen. Hvis blitzen i øjeblikket er slukket, vælges synkronisering med frontgardin, mens der trykkes på knappen.

  q

  [ Forhåndsvisning ]

  Hold knappen nede for at stoppe blænden nede og få vist dybdeskarpheden under søgerfotografering. Under live view stopper et tryk på knappen blænde ned til den valgte værdi.

  %

  [ Preview (Lv max. blænde) ]

  Tryk på knappen for midlertidigt at vælge maksimal blændeåbning for at få et forbedret fokuseksempel under livevisning.

  L

  [ Matrixmåling ]

  [ Matrixmåling ] aktiveres, mens knappen trykkes ned.

  M

  [ Centervægtet måling ]

  [ Centervægtet måling ] aktiveres, mens knappen trykkes ned.

  N

  [ Spotmåling ]

  [ Spotmåling ] aktiveres, mens knappen trykkes ned.

  t

  [ Fremhævsvægtet måling ]

  [ Highlight-weighted metering ] aktiveres, mens knappen trykkes ned.

  1

  [ Bracketing burst ]

  • Hvis der trykkes på knappen, når en anden indstilling end [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotooptagelsesmenuen i udløsertilstand

   Ch
   ,
   Cl
   eller
   Qc
   , vil kameraet tage alle billederne i det aktuelle bracketing-program og gentag bracketing-bursten, mens udløserknappen er trykket ned. I udløsertilstande S og Q afsluttes optagelsen efter den første bracketing-burst.

  • Hvis [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ], vil kameraet tage billeder, mens udløserknappen trykkes ned, og anvende hvidbalancebracketing på hvert billede.

  4

  [ + NEF ( RAW ) ]

  • Hvis der aktuelt er valgt en JPEG indstilling for billedkvalitet, optages en NEF ( RAW ) kopi med det næste billede, der tages, efter at der er trykket på knappen (indtil billedet er taget, vises " RAW " på skærmens billedkvalitetsvisning). Den oprindelige billedkvalitetsindstilling vil blive gendannet, når du fjerner din finger fra udløserknappen eller trykker på knappen igen og annullerer [ + NEF ( RAW ) ].

  • NEF ( RAW )-kopier optages med de indstillinger, der aktuelt er valgt for [ NEF ( RAW )-optagelse ] i fotooptagelsesmenuen.

  b

  [ Visning af rammegitter ]

  Tryk på knappen for at få vist et rammegitter i søgeren eller skærmen. Tryk på knappen igen for at slukke for displayet.

  !

  [ Søger virtuel horisont ]

  Tryk på knappen for at se en virtuel horisontvisning i søgeren. Tryk på knappen igen for at slukke for displayet.

  O

  [ MIN MENU ]

  Tryk på knappen for at få vist "MIN MENU".

  3

  [ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ]

  Tryk på knappen for at springe til det øverste punkt i "MIN MENU". Vælg denne mulighed for hurtig adgang til et ofte brugt menupunkt.

  K

  [ Afspilning ]

  Tryk på knappen for at starte afspilningen.

  J

  [ Vælg billedområde ]

  Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge billedområdet.

  y

  [ Aktiv D-Lighting ]

  Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere Active D-Lighting.

  w

  [ Måling ]

  Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en måleindstilling.

  t

  [ Automatisk bracketing ]

  Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge antallet af billeder og underkommandohjulet for at vælge bracketing-inkrementet eller Active D-Lighting-mængden.

  $

  [ Multiple eksponering ]

  Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstanden og underkommandohjulet for at vælge antallet af billeder.

  2

  [ HDR (højt dynamisk område) ]

  Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstanden og underkommandohjulet for at vælge HDR-styrke.

  z

  [ Eksponeringsforsinkelsestilstand ]

  Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at vælge udløserforsinkelsen.

  v

  [ 1-trins spd/blænde ]

  Foretag justeringer af lukkerhastighed og blænde i intervaller på 1 EV, uanset den indstilling, der er valgt for brugerdefineret indstilling b1 [ EV-trin for eksponeringskontrol ].

  • I tilstande S og M kan lukkerhastigheden justeres i trin på 1 EV ved at holde kontrollen nede og dreje hovedkommandohjulet.

  • I tilstandene A og M kan blænden justeres i trin på 1 EV ved at holde kontrollen nede og dreje på underkommandohjulet.

  w

  [ Vælg ikke-CPU-objektivnummer ]

  Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge et objektivnummer, der er gemt ved hjælp af punktet [ Non-CPU lens data ] i opsætningsmenuen.

  [ Ingen ]

  Styringen har ingen effekt.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film