Omdøb mapperne, og vælg den mappe, hvor de efterfølgende billeder skal gemmes.

Mappe

Mappenummer Mappenavn

Omdøb

Mapper identificeres ved et mappenavn på 5 tegn efterfulgt af et mappenummer på 3 cifre, som tildeles automatisk af kameraet. Standardmappenavnet er “ND850”; for at ændre navnet, der tildeles til nye mapper, skal du vælge Omdøb og omdøbe mappen som beskrevet i “Indtastning af tekst” (0 Indtastning af tekst). Hvis du ønsker det, kan standardnavnet gendannes ved at trykke på knappen O (Q) og holde den nede, mens der vises et tastatur. Eksisterende mapper kan ikke omdøbes.

Vælg mappe efter nummer

For at vælge mapper efter nummer eller oprette en ny mappe med det aktuelle mappenavn og et nyt mappenummer:

 1. Vælg Vælg mappe efter nummer.

  Markér Vælg mappe efter nummer, og tryk på 2. Der vises en dialogboks med den nuværende primære plads understreget.

 2. Vælg et mappenummer.

  Tryk på 4 eller 2 for at markere et tal, og tryk på 1 eller 3 for at ændre det. Hvis der allerede eksisterer en mappe med det valgte nummer, vises ikonerne W, X eller Y til venstre for mappenummeret:

  • W: Mappen er tom.
  • X: Mappen er delvist tom.
  • Y: Mappen indeholder 5000 billeder eller et billede med nummeret 9999. Der kan ikke lagres flere billeder i denne mappe.

  Det kort, hvor mappen er gemt, vises af ikonet for hukommelseskortplads i øverste højre hjørne i dialogboksen "vælg mappe efter nummer". Hvilket kort der anvendes til nye mapper, afhænger af den indstilling, der aktuelt er valgt for Funktion for sekundær plads (0 Funktion for sekundær plads).

 3. Gem ændringerne, og afslut.

  Tryk på J for at fuldføre handlingen og vende tilbage til hovedmenuen (for at afslutte uden at skifte lagermappe skal du trykke på knappen G). Hvis en mappe med et angivet nummer ikke allerede eksisterer, oprettes en ny mappe. Efterfølgende billeder lagres i den valgte mappe, medmindre denne allerede er fuld.

Vælg en mappe på listen

For at vælge på en liste over eksisterende mapper:

 1. Vælg Vælg en mappe på listen.

  Markér Vælg en mappe på listen, og tryk på 2.

 2. Markér en mappe.

  Tryk på 1 eller 3 for at markere en mappe.

 3. Vælg den markerede mappe.

  Tryk på J for at vælge den markerede mappe, og vend tilbage til hovedmenuen. Efterfølgende billeder lagres i den valgte mappe.

Mappe- og filnumre

Når mappenummeret har nået 999, bliver der ikke oprettet nye mapper, og lukkerudløsningen deaktiveres derfor, når filnummeret når 9999, eller antallet af filer i mappen når 5000, eller hvis du forsøger at optage en video når kameraet beregner, at antallet af filer, der er nødvendige for en video med maksimal længde, ville medføre oprettelsen af en fil med højere nummerering end 9999 eller en mappe med over 5000 filer. For at fortsætte optagelse skal du oprette en mappe med et nummer, der er mindre end 999 eller prøve at ændre indstillingerne valgt for Billedstr./billedhastighed og Videokvalitet (0 Billedstr./billedhastighed, Videokvalitet).

Opstartstid

Det kan tage ekstra tid at starte kameraet op, hvis hukommelseskortet indeholder et meget stort antal filer eller mapper.