เพิ่มคำอธิบายลงในภาพใหม่เมื่อถ่ายภาพ สามารถดูคำอธิบายได้ในแท็บ Info (ข้อมูล) ของ NX Studio

ใส่คำอธิบาย: แก้ไขคำอธิบายตามที่อธิบายไว้ใน “ป้อนข้อความ” (0 ป้อนข้อความ) คำอธิบายมีความยาวได้ไม่เกิน 36 ตัวอักษร

แนบคำอธิบาย: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบคำอธิบายลงในภาพที่ถ่ายหลังจากนั้นทั้งหมด แนบคำอธิบาย สามารถเปิดปิดได้ด้วยการไฮไลท์ตัวเลือกดังกล่าว แล้วกด 2 หลังจากเลือกการตั้งค่าที่ต้องการแล้ว ให้กด J เพื่อออก

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF ละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ ส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ (อัตโนมัติ) Wi-Fi บลูทูธ เครือข่าย ส่ง Eye-Fi สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ประเภทแบตเตอรี่ MB-D18 ลำดับแบตเตอรี่ ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์