D-Lighting จะทำให้ส่วนเงามืดสว่างขึ้น ดังนั้นฟังก์ชั่นนี้จึงเหมาะในการถ่ายภาพย้อนแสงหรือภาพที่มีแสงน้อย

ก่อน

หลัง

กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจำนวนจุดที่จะแก้ไข ท่านสามารถดูตัวอย่างภาพได้บนหน้าจอแก้ไข กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช