ภาพที่ถ่ายด้วยค่าความไวแสง (ISO) สูง จะสามารถประมวลผลเพื่อลด “สัญญาณรบกวน” ได้

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ