Juster indstillinger for stemmememoer ( stemmememoer ).

Stemmememo kontrol

Vælg, hvordan b -knappen opfører sig, når den bruges til at optage stemmememoer.

Mulighed

Beskrivelse

3

[ Tryk og hold ]

Stemmememoer på op til 60 sekunder kan optages, mens b -knappen trykkes ned.

4

[ Tryk for at starte/stoppe ]

Optagelsen begynder, når der trykkes på b -knappen, og slutter efter ca. 60 sekunder, eller når der trykkes på knappen endnu en gang.

Lydoutput (afspilning)

Vælg den enhed, der bruges til afspilning af stemmememoer.

Mulighed

Beskrivelse

5

[ Højttaler/hovedtelefoner ]

Stemmememoer afspilles via hovedtelefoner (hvis tilsluttet) eller kameraets indbyggede højttaler.

  • Tryk på 1 eller 3 for at vælge en lydstyrke mellem [ 1 ] og [ 15 ].

  • Tryk på J for at gemme ændringer og afslutte.

7

[ HDMI ]

Stemmemoer udsendes til HDMI-terminalen med en fast lydstyrke.

6

[ Fra ]

Stemmememoer kan ikke afspilles, selv med b -knappen. 2 ikoner vises, når billeder, som der findes memoer for, vises på skærmen.