Gem aktuelle kameramenuindstillinger på et hukommelseskort. Du kan også indlæse gemte indstillinger, så menuindstillinger kan deles mellem kameraer af samme model.

  • Hvis der er isat to hukommelseskort, gemmes indstillingerne på kortet i slot 1.

  • Følgende indstillinger gemmes:

Indstillinger, der kan gemmes og indlæses

FOTO SHOOTING MENU

[ Optagelsesmenubank ]

[ Udvidede menubanker ]

[ Filnavn ]

[ Rolle spillet af kort i Slot 2 ]

[ Billedområde ]

[ Billedkvalitet ]

[ Billedstørrelse ]

[ RAW optagelse ]

[ ISO-følsomhedsindstillinger ]

[ Hvidbalance ]

[ Indstil billedkontrol ] (Brugerdefinerede billedstyringer gemmes som [ Auto ])

[ Farverum ]

[ Aktiv D-Lighting ]

[ Lang eksponering NR ]

[ Høj ISO NR ]

[ Vignettekontrol ]

[ Diffraktionskompensation ]

[ Automatisk forvrængningskontrol ]

[ Reduktion af fotoflimmer ]

[ Måling ]

[ Flash kontrol ]

[ Fokustilstand ]

[ AF-områdetilstand ]

[ AF-motivgenkendelsesmuligheder ]

[ Vibrationsreduktion ] (de tilgængelige muligheder varierer med objektivet)

[ Automatisk bracketing ]

VIDEO OPTAGELSE MENU

[ Optagelsesmenubank ]

[ Udvidede menubanker ]

[ Filnavn ]

[ Destination ]

[ Video filtype ]

[ Billedstørrelse/billedhastighed ]

[ Billedområde ]

[ Udvidet oversampling ]

[ ISO-følsomhedsindstillinger ]

[ Hvidbalance ]

[ Indstil billedkontrol ] (Brugerdefinerede billedstyringer gemmes som [ Auto ])

[ HLG kvalitet ]

[ Aktiv D-Lighting ]

[ Høj ISO NR ]

[ Vignettekontrol ]

[ Diffraktionskompensation ]

[ Automatisk forvrængningskontrol ]

[ Reduktion af videoflimmer ]

[ Måling ]

[ Fokustilstand ]

[ AF-områdetilstand ]

[ AF-motivgenkendelsesmuligheder ]

[ Vibrationsreduktion ] (de tilgængelige muligheder varierer med objektivet)

[ Elektronisk VR ]

[ Mikrofonfølsomhed ]

[ Dæmper ]

[ Frekvensrespons ]

[ Reduktion af vindstøj ]

[ Mic jack plug-in strøm ]

[ Lydstyrke for hovedtelefoner ]

[ Tidskode ] (undtagen [ Tidskode oprindelse ])

[ Ekstern rec. cntrl (HDMI) ]

BRUGERDEFINERET INDSTILLINGSMENU

Alle dele

AFSPILNINGSMENU

[ Afspilningsvisningsmuligheder ]

[ Slet billeder fra begge slots ]

[ Pb-slot til optagelse i to formater ]

[ Filtrerede afspilningskriterier ]

[ Billedgennemgang ]

[ Efter sletning ]

[ Efter burst, vis ]

[ Rotér højt ]

SETUP MENU

[ Sprog ]

[ Tidszone og dato ] (undtagen [ Dato og klokkeslæt ])

[ Finder visningsstørrelse (foto Lv) ]

[ Begræns valg af skærmtilstand ]

[ Automatisk drej infovisning ]

[ Ikke-CPU objektiv data ]

[ Gem fokusposition ]

[ Automatisk temperaturafbrydelse ]

[ Sensorskjoldadfærd ved slukning ]

[ Rens billedsensor ]

[ Billedkommentar ]

[ Oplysninger om ophavsret ]

[ IPTC ]

[ Valgmuligheder for stemmememo ]

[ Kameralyde ]

[ Lydløs tilstand ]

[ Berøringskontroller ]

[ HDMI ]

[ USB-forbindelsesprioritet ]

[ Placeringsdata (indbygget) ] (undtagen [ Position ])

[ Trådløs fjernbetjening (WR) muligheder ]

[ Tildel fjernbetjening (WR) Fn-knap ]

[ USB strømforsyning ]

[ Energibesparelse (fototilstand) ]

[ Slot tom udløserlås ]

MIN MENU

Det aktuelle indhold af "Min menu"

[ Vælg fane ]

SENESTE INDSTILLINGER

Det aktuelle indhold af menuen med seneste indstillinger (op til 20 elementer)

[ Vælg fane ]

Gem menuindstillinger

Gem indstillinger på et hukommelseskort. Hvis kortet er fuldt, vil der blive vist en fejl, og indstillingerne vil ikke blive gemt. Gemte indstillinger kan kun bruges med andre kameraer af samme model.

Indlæs menuindstillinger

Indlæs gemte indstillinger fra et hukommelseskort. Bemærk, at [ Indlæs menuindstillinger ] kun er tilgængelig, når der er isat et hukommelseskort, der indeholder gemte indstillinger.

Forsigtig: Gemte indstillinger

Indstillinger gemmes i filer med navnet "NCSET***", hvor "***" er en identifikator, der varierer fra kamera til kamera. Kameraet vil ikke være i stand til at indlæse indstillinger, hvis filnavnet ændres.