Vælg den rolle, som Fn- knappen spiller på valgfri trådløse fjernbetjeninger udstyret med en Fn- knap. Se Brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ] for at få flere oplysninger.

Mulighed

A

[ AF-ON ]

F

[ Kun AF-lås ]

D

[ AE-lås (Nulstil ved frigivelse) ]

C

[ kun AE-lås ]

B

[ AE/AF-lås ]

r

[ FV-lås ]

h

[ c Deaktiver/aktiver ]

q

[ Forhåndsvisning ]

o

[ Genkald optagefunktioner ]

4

[ + RAW ]

[ Ingen ]