Indhent referencedata for indstillingen Image Dust Off i NX Studio. Image Dust Off behandler NEF (RAW)-billeder for at afbøde effekter forårsaget af støv, der klæber foran kameraets billedsensor. For mere information henvises til NX Studios onlinehjælp.

Indhentning af billedstøvreferencedata

 1. Vælg en startmulighed.

  • Fremhæv [ Start ], og tryk på J for straks at få vist dialogboksen [ Image Dust Off ref foto ].

  • Fremhæv [ Rengør sensor og start derefter ] og tryk på J for at rense billedsensoren før start. Dialogboksen [ Image Dust Off ref foto ] vises, når billedsensorrensningen er fuldført.

  • Tryk på G for at afslutte uden at hente Image Dust Off referencedata.

 2. Med objektivet omkring ti centimeter (fire tommer) fra en veloplyst hvid genstand uden karakteristika, indramme objektet, så det fylder skærmen, og tryk derefter udløserknappen halvt ned.

  • I autofokustilstand indstilles fokus automatisk til uendelig.

  • I manuel fokustilstand skal du indstille fokus til uendeligt manuelt.

 3. Tryk udløserknappen helt ned for at hente Image Dust Off referencedata.

  • Skærmen slukker, når der trykkes på udløserknappen.

  • Hvis referenceobjektet er for lyst eller for mørkt, er kameraet muligvis ikke i stand til at hente Image Dust Off referencedata, i hvilket tilfælde der vises en meddelelse, og kameraet vender tilbage til displayet vist i trin 1. Vælg et andet referenceobjekt, og tryk på udløserknappen igen.

Forsigtig: Rensning af billedsensor

Dust off referencedata, der er optaget før billedsensorrensning udføres, kan ikke bruges med billeder taget efter billedsensorrensning er udført. Vælg kun [ Rens sensor og start derefter ], hvis referencedataene for Image Dust Off ikke vil blive brugt med eksisterende fotografier.

Forsigtig: Indhentning af billedstøvreferencedata
 • Et objektiv i FX-format med en brændvidde på mindst 50 mm anbefales.

 • Når du bruger et zoomobjektiv, skal du zoome helt ind.

 • Image Dust Off-data kan ikke hentes, når et DX-objektiv er monteret.

 • De samme referencedata kan bruges til fotografier taget med forskellige objektiver eller med forskellige blændeåbninger.

 • Referencebilleder kan ikke ses med computerens billedbehandlingssoftware.

 • Et gittermønster vises, når referencebilleder vises på kameraet.