Vælg [ ON ] for at tilsidesætte de valgte indstillinger for [ Kameralyde ] i opsætningsmenuen og slå den elektroniske lukker og bip-højttaler fra under fotografering.

  • Valg af [ ON ] undertrykker også andre kameralyde. Det gør dog ikke kameraet helt stille. Kameralyde kan stadig være hørbare, for eksempel under autofokus eller blændejustering, i sidstnævnte tilfælde mest mærkbart ved blændere mindre (dvs. ved f-tal højere) end f/5.6.

  • Frame advance rate kan falde under nogle omstændigheder.

  • Støjreduktion med lang eksponering er deaktiveret.

  • Ekstra flashenheder udløses ikke.

  • Lydløs tilstand dæmper den elektroniske lukker og bip-højttaler og dæmper andre kameralyde, men fritager ikke fotografer for behovet for at respektere deres motivers privatliv og billedrettigheder.

Standby-timeren

Selv når [ ON ] er valgt for [ Silent mode ], vil der blive produceret en lyd, når standby-timeren aktiveres eller udløber. For at slå standby-timeren fra skal du vælge [ Ingen begrænsning ] for brugerdefineret indstilling c3 [ Forsinkelse af slukke ] > [ Standbytimer ].