Når [ ON ] er valgt, gemmer kameraet den aktuelle fokusposition, når den er slukket, og gendanner den, næste gang den tændes. Bemærk, at dette øger kameraets opstartstid.

  • Bemærk, at selv når [ ON ] er valgt, hvis temperaturen, zoompositionen eller andre forhold ændres, mens kameraet er slukket, kan fokus genoptages fra en anden position, når kameraet tændes.

  • Bemærk på samme måde, at selv når [ OFF ] er valgt, kan fokus genoptages fra den tidligere valgte position afhængigt af kameraets og objektivets tilstand.