Juster skærmens farvebalance efter din smag.

 • [ Skærmens farvebalance ] kan kun justeres, når skærmen er den aktive skærm. Den kan ikke justeres, når [ Kun søger ] er valgt til skærmtilstand, eller når dit øje er rettet mod søgeren.

 • Farvebalancen justeres ved hjælp af multivælgeren. Tryk på 1 , 3 , 4 eller 2 for at justere farvebalancen som vist nedenfor. Tryk på J for at gemme ændringer.

  1

  Forøg grønt

  2

  Øg rav

  3

  Forøg magenta

  4

  Forøg blå

 • Skærmens farvebalance gælder kun for menuer, afspilning og optagedisplayet; fotos og videoer taget med kameraet påvirkes ikke.

 • Referencebilledet er enten det sidst taget billede eller, i afspilningstilstand, det billede, der sidst blev vist. Hvis hukommelseskortet ikke indeholder nogen billeder, vil en tom ramme blive vist i stedet.

 • Tryk på knappen W ( Q ) for at vælge et andet billede. Fremhæv det ønskede billede, og tryk på J for at vælge det som referencebillede.

 • Tryk på og hold X for at se det fremhævede billede i fuld skærm.