Finjuster fokus for det aktuelle objektiv.

 • Brug kun efter behov.

 • Vi anbefaler, at du udfører finjustering på en fokusafstand, du bruger ofte. Hvis du f.eks. udfører fokusjustering på en kort fokusafstand, kan du finde det mindre effektivt på længere afstande.

Mulighed

Beskrivelse

[ AF finindstilling ]

Vælg [ ON ] for at slå finjustering til.

[ Finjuster og gem objektiv ]

Finjuster fokus for det aktuelle objektiv. Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve elementer, og tryk på 4 eller 2 for at vælge mellem værdier mellem +20 og -20.

 • Jo større finjusteringsværdien er, jo længere er brændpunktet fra objektivet; jo mindre værdi, jo tættere er fokuspunktet.

 • Displayet viser de aktuelle og tidligere værdier.

 • Kameraet kan gemme værdier for op til 40 objektivtyper.

 • Hvis der allerede findes en værdi for det aktuelle objektiv, kan du vælge, om du vil tilføje en ny værdi eller overskrive den eksisterende værdi.

[ Standard ]

Vælg finjusteringsværdierne for objektiver, for hvilke der ikke tidligere er blevet gemt værdier, ved hjælp af [ Finindstil og gem objektiv ]. Tryk på 4 eller 2 for at vælge mellem værdier mellem +20 og -20.

[ Liste gemte værdier ]

Listeværdier gemt ved hjælp af [ Finindstil og gem objektiv ]. Hvis du fremhæver et objektiv på listen og trykker på 2 , vises en dialogboks [ Vælg objektivnummer ].

 • Dialogboksen [ Vælg objektivnummer ] bruges til at indtaste objektividentifikationen.

 • I tilfælde af Z-fatningsobjektiver og nogle F-fatningsobjektiver indtastes objektivets serienummer automatisk.

[ Vælg værdi for det aktuelle objektiv ]

Vælg mellem flere finjusteringsværdier, der er gemt for objektiver af samme type.

Sletning af gemte værdier

For at slette værdier, der er gemt ved hjælp af [ Finindstil og gem objektiv ], skal du markere det ønskede objektiv på listen [ Liste gemte værdier ] og trykke på O ( Q ).

Oprettelse og lagring af finjusteringsværdier

 1. Fastgør objektivet til kameraet.

 2. Vælg [ AF finjusteringsindstillinger ] i opsætningsmenuen, fremhæv derefter [ Finindstil og gem objektiv ], og tryk på 2 .

  En AF-finindstillingsdialogboks vises.

 3. Tryk på 4 eller 2 for at finjustere autofokus.

  • Vælg mellem værdier mellem +20 og -20.

  • Den aktuelle værdi vises med g , den tidligere valgte værdi med o .

  • Hvis der er monteret et zoomobjektiv, kan du vælge separate finjusteringsværdier for maksimal vinkel (WIDE) og maksimal zoom (TELE). Brug 1 og 3 til at vælge mellem de to.

  • Jo større finjusteringsværdien er, jo længere er brændpunktet fra objektivet; jo mindre værdi, jo tættere er fokuspunktet.

 4. Tryk på J for at gemme den nye værdi.

Valg af en standard finjusteringsværdi

 1. Vælg [ AF finjusteringsindstillinger ] i opsætningsmenuen, fremhæv derefter [ Standard ] og tryk på 2 .

 2. Tryk på 4 eller 2 for at finjustere autofokus.

  • Vælg mellem værdier mellem +20 og -20.

  • Den aktuelle værdi vises med g , den tidligere valgte værdi med o .

  • Jo større finjusteringsværdien er, jo længere er brændpunktet fra objektivet; jo mindre værdi, jo tættere er fokuspunktet.

 3. Tryk på J for at gemme den nye værdi.